ประกาศผล แลกพอยท์ ลุ้นโชค ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ทุกพอยท์มีค่า ซื้อหวยกับ หงส์ฟ้าพารวย รับพอยท์ทันที ยิ่งซื้อมาก ยิ่งมีสิทธิ์ได้รับพอยท์จำนวนมาก นอกจากลุ้นรางวัลทุกเดือนแล้ว หงส์ฟ้ายังให้สมาชิกได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนไปเลย!!!

สร้อยคอทอง 2 สลึง/50 สตางค์ 1 รางวัล

 1. BS-870001 – เจนจิรา [ 0983xxxx21 ]

ไมโครเวฟ SHARP พร้อมระบบย่าง 20 ลิตร รุ่น R-652PBK 2 รางวัล

 1. BS-210239 – สุภาวดี [ 0639xxxx88 ]
 2. BS-109383 – อังคณา [ 0961xxxx52 ]

Phliplus Air Fryers หม้อทอดอากาศ 6.0L 5 รางวัล

 1. BS-855156 – อนัญญา [ 0974xxxx63 ]
 2. BS-741127 – เฉลิมขวัญ [ 0909xxxx82 ]
 3. BS-334706 – ปรีชา [ 0828xxxx98 ]
 4. BS-103334 – ปรัชญา [ 0939xxxx79 ]
 5. BS-259194 – จริยา [ 0894xxxx74 ]

เงินสด 1,000 บาท 2 รางวัล

 1. BS-211584 – จันทร์จิรา [ 0628xxxx63 ]
 2. BS-176213 – บุญทวี [ 0644xxxx74 ]

เงินสด 500 บาท 5 รางวัล

 1. BS-613911 – นภาพร [ 0817xxxx01 ]
 2. BS-834427 – ศิรประภา [ 0932xxxx67 ]
 3. BS-577266 – ณัฐภรณ์ [ 0886xxxx56 ]
 4. BS-172706 – พิสิทธิ์ [ 0821xxxx62 ]
 5. BS-377760 – อมร [ 0825xxxx19 ]

เงินสด 200 บาท 15 รางวัล

 1. BS-513888 – ศิรประภา [ 0932xxxx67 ]
 2. BS-617240 – กมลวรรณ [ 0643xxxx98 ]
 3. BS-621808 – เกศนี [ 0869xxxx53 ]
 4. BS-821469 – ณัฐภรณ์ [ 0886xxxx56 ]
 5. BS-950948 – ธัชชนิษฐ์ [ 0974xxxx25 ]
 6. BS-359056 – จุฬิยา [ 0981xxxx48 ]
 7. BS-893188 – ธนวัฒน์ [ 0956xxxx19 ]
 8. BS-178809 – จรัญญา [ 0657xxxx10 ]
 9. BS-661549 – สุมาลี [ 0817xxxx21 ]
 10. BS-459059 – พิสิทธิ์ [ 0821xxxx62 ]
 11. BS-439867 – วิชัย [ 0873xxxx26 ]
 12. BS-790666 – พายุ [ 0895xxxx58 ]
 13. BS-335134 – สุนิดา [ 0877xxxx51 ]
 14. BS-289436 – ชาญวิทย์ [ 0801xxxx87 ]
 15. BS-403137 – วิชัย [ 0854xxxx31 ]

เงินสด 100 บาท 25 รางวัล

 1. BS-930500 – กฤษณะ [ 0899xxxx35 ]
 2. BS-908194 – วรวุฒิ [ 0916xxxx15 ]
 3. BS-879516 – กมลชนก [ 0943xxxx58 ]
 4. BS-849650 – แสงดาว [ 0648xxxx50 ]
 5. BS-513906 – ขณิฐา [ 0841xxxx93 ]
 6. BS-351531 – สุธิตา [ 0888xxxx57 ]
 7. BS-341025 – ฉัตรนภา [ 0802xxxx29 ]
 8. BS-290496 – เมขลา [ 0617xxxx30 ]
 9. BS-167672 – อนันต์ยา [ 0946xxxx28 ]
 10. BS-471903 – จรรยา [ 0801xxxx92 ]
 11. BS-325711 – พิษณุกรณ์ [ 0839xxxx40 ]
 12. BS-408927 – พิพัฒน์ [ 0991xxxx99 ]
 13. BS-590874 – ดลณพร [ 0895xxxx29
 14. BS-107767 – อุรชา [ 0918xxxx95 ]
 15. BS-231477 – ปฐมพร [ 0948xxxx49 ]
 16. BS-946539 – เฉลิมวัฒน์ [ 0817xxxx18 ]
 17. BS-690895 – เปรมากร [ 0902xxxx18 ]
 18. BS-329944 – ชัยรัตน์ [ 0865xxxx58 ]
 19. BS-300386 – ชนกานต์ [ 0614xxxx66 ]
 20. BS-367693 – อรรถพล [ 0803xxxx79 ]
 21. BS-893916 – จริยา [ 0850xxxx13 ]
 22. BS-679787 – วรายุทธ [ 0629xxxx12 ]
 23. BS-558701 – นิรชา [ 0800xxxx97 ]
 24. BS-232062 – ดารุณี [ 0969xxxx98 ]
 25. BS-829346 – สมศักดิ์ [ 0623xxxx43 ]

เงื่อนไขการรับของรางวัล​

*กรุณาติดต่อรับของรางวัลได้ที่แอดมิน*

ภายใน 7 วันหลังจากประกาศผลผู้โชคดี หากไม่ติดต่อถือว่าสละสิทธิ์!