ประกาศผล แลกพอยท์ ลุ้นโชค ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ทุกพอยท์มีค่า ซื้อหวยกับ หงส์ฟ้าพารวย รับพอยท์ทันที ยิ่งซื้อมาก ยิ่งมีสิทธิ์ได้รับพอยท์จำนวนมาก นอกจากลุ้นรางวัลทุกเดือนแล้ว หงส์ฟ้ายังให้สมาชิกได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนไปเลย!!!

สร้อยคอทองคำ 2 สลึง/ 50 สตางค์ 1 รางวัล

 1. BS-548612 – ณัฐพงษ์ [ 0811XXXX27 ]

ไมโครเวฟ SHARP พร้อมระบบย่าง 20 ลิตร รุ่น R-652PBK จำนวน 2 รางวัล

 1. BS-453944 – ไพรินทร์ [ 0962XXXX48 ]
 2. BS-49825 – มงคล [ 0864XXXX34 ]

Phliplus Air Fryers หม้อทอดอากาศ 6.0L จำนวน 5 รางวัล

 1. BS-179995 – อนงค์ [ 0937XXXX32 ]
 2. BS-401366 – ภัทรวดี [ 0635XXXX15 ]
 3. BS-808701 – ธนายุทธ [ 0664XXXX60 ]
 4. BS-496638 – อรณี [ 0843XXXX45 ]
 5. BS-481812 – น้ำทิพย์ [ 081XXXX27 ]

เงินสด 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

 1. BS-319909 – ปริญญา [ 0649XXXX39 ]
 2. BS-447883 – ธีรภัทร [ 0661XXXX91 ]

เงินสด 500 บาท จำนวน 5 รางวัล

 1. BS-411711 – เกษณี [ 0623XXXX46 ]
 2. BS-819008 – อำพร [ 0970XXXX48 ]
 3. BS-381767 – ทิพย์เนตร [ 0628XXXX65 ]
 4. BS-770630 – กำพล [ 0804XXXX63 ]
 5. BS-869307 – อำนาจ [ 0653XXXX69 ]

เงินสด 200 บาท จำนวน 15 รางวัล

 1. BS-782367 – กมลชนก [ 0943XXXX58 ]
 2. BS-198585 – ญาณิน [ 0658XXXX94 ]
 3. BS-577947 – กนิษฐรัตน์ [ 0654XXXX57 ]
 4. BS-237555 – นภาพร [ 0986XXXX16 ]
 5. BS-601575 – เปรมากร [ 0902XXXX18 ]
 6. BS-185476 – อนุรักษ์ [ 0910XXXX26 ]
 7. BS-572326 – ชาญวิทย์ [ 0801XXXX87 ]
 8. BS-323281 – สรศักดิ์ [ 0882XXXX70 ]
 9. BS-314516 – เศรษฐา [ 0646XXXX40 ]
 10. BS-514939 – ณัฐพร [ 0873XXXX12 ]
 11. BS-601334 – อาภาภรณ์ [ 0817XXXX58 ]
 12. BS-669812 – วิภาวรรณ [ 0925XXXX99 ]
 13. BS-186876 – จุลีรัตน์ [ 0871XXXX66 ]
 14. BS-303649 – ณรงค์ [ 0912XXXX07 ]
 15. BS-840251 – วิจิตรา [ 0650XXXX59 ]

เงินสด 100 บาท จำนวน 25 รางวัล

 1. BS-742610 – เครือจุฑามาศ​ [ 0902XXXX99 ]
 2. BS-201660 – สำเนียง [ 0860XXXX37 ]
 3. BS-759382 – นางสุนิดา [ 0877XXXX51 ]
 4. BS-148841 – นายบรรพต [ 0973XXXX12 ]
 5. BS-513917 – จรัญญา [ 0657XXXX10 ]
 6. BS-475870 – ญาณิน [ 0658XXXX94 ]
 7. BS-383534 – สุธิตา [ 0888XXXX57 ]
 8. BS-542308 – โสม [ 0871XXXX72 ]
 9. BS-399099 – สุภาภรณ์ [ 0857XXXX53 ]
 10. BS-479535 – ธนกร [ 0834XXXX98 ]
 11. BS-773604 – วรวุฒิ [ 0916XXXX15 ]
 12. BS-924386 – พิษณุกรณ์ [ 0839XXXX40 ]
 13. BS-172982 – พิชามญชุ์ [ 0875XXXX45 ]
 14. BS-614424 – วิทยา [ 0623XXXX33 ]
 15. BS-831019 – กมลชนก [ 0943XXXX58 ]
 16. BS-935579 – วิฑูรย์ [ 0996XXXX92 ]
 17. BS-587358 – ชยาภัสร์ [ 0633XXXX15 ]
 18. BS-387129 – ณรงค์ศักดิ์ [ 0985XXXX64 ]
 19. BS-590021 – เกศนี [ 0869XXXX53 ]
 20. BS-588630 – อดุลย์ [ 0910XXXX08 ]
 21. BS-114039 – พิมลรัตน์ [ 0941XXXX29 ]
 22. BS-271504 – ปฏิมากร [ 0899XXXX54 ]
 23. BS-212883 – พินทิญา [ 0903XXXX09 ]
 24. BS-953999 – ณรงค์ฤทธิ์ [ 0966XXXX46 ]
 25. BS-453943 – นันทวรรณ [ 0924XXXX02 ]

เงื่อนไขการรับของรางวัล​

*กรุณาติดต่อรับของรางวัลได้ที่แอดมิน*

ภายใน 7 วันหลังจากประกาศผลผู้โชคดี หากไม่ติดต่อถือว่าสละสิทธิ์!


ติดต่อรับรางวัล ที่นี่!!